Zaključci sa sastanka Sindikalne organizacije „ORAO“ a.d. Bijeljina

Zaključci sa sastanka Sindikalne organizacije "ORAO" a.d. Bijeljina
Zaključci sa sastanka Sindikalne organizacije "ORAO" a.d. Bijeljina


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!