Закључци Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске

Закључци Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске
Закључци Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске

На Трећој сједници Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, одржаној у сриједу, 23.03.2022. године у Бања Луци, расправљало се стању у области здравства након Измјена Закона о платама и потписаног Посебног колективног уговора за запослене у јавним установама у области здравства, приоритетним активностима Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске и активностима Савеза синдиката Републике Српске за наредни период. Усвојени су приједлози докуменaта за одржавање редовне Скупштине Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, те донесена Одлука о промјени изгледа Логоа Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске. Сједници су присуствовали Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић и Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Др Ален Шеранић.

Након расправе у којој су учествовали сви чланови Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, донесени су сљедећи:

З А К Љ У Ч Ц И

1. Приоритет Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, јесте побољшање социјално-економског положаја запослених у области здравства и социјалне заштите, са акцентом на:
• издвајање топлог оброка и регреса на постојеће коефицијенте,
• повећање плата, у складу са инфлацијом и порастом трошкова живота,
• побољшање услова рада, у циљу спријечавања одлива здравственог кадра и
• потписивање Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске .

2. Чланови Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске сагласно су констатовали да је присутни Министар здравља и социјалне заштите Др Ален Шеранић детаљно упознат са захтјевом Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске и активностима Савеза синдиката Републике Српске, које су планиране у циљу одржавања заједничког састанка свих гранских синдиката буџетских корисника са ресорним министрима, након чега ће бити упућена иницијатива Влади Републике Српске да се захтјев Синдиката за издвајање топлог оброка и регреса на постојеће коефицијенте уврсти као тачка дневног реда ради опредијељења Влада Републике Српске по овом захтјеву, које активности ће се реализовати до краја априла 2022. године .

3. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да у области здравства и социјалне заштите постоје одређени проблеми на нивоу установа и синдикалних организација, поводом којих ће се Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске упутити посебан захтјев за одржавање састанка представника синдиката са министром и његовим сарадницима, у циљу рјешавања проблема у интересу свих .

4. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, у вези доношења нових законских и подзаконских прописа, који се односе на измјене и допуне Закона о раду, преласка са нета на бруто обрачун плата, дефинисање најниже плате, дефинисање плате кроз колективне уговоре, иницијативу за повећање најниже плате, доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду, Стратегије заштите на раду, Правилника о обрасцу платне листе, провођењу контроле примјене измјена и допуна Закона о раду и новог обрасца платне листе .

5. Прихваћена је информација о активностима Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, које се проводе у циљу синдикализације чланства, оснивања нових синдикалних организација, преговора око закључивања колективних уговора на нивоу установа на основу новог Посебног колетивног уговора за запослене у јавним установама у области здравства Републике Српске, иницијативе за закључење Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске .

6. Констатовано је да у области социјалне заштите постоје одређени проблеми када је у питању основ за исплату плата запослених радника, јер се на установе социјалне заштите чији је оснивач Република Српска примјењује Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске, док се у установама социјалне заштите које оснивају јединице локалне самоуправе, примјењују Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске, али и Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске . Примјена различитих аката, као основа за исплату плате радника запослених у социјалној заштити, укључујући и разлике у износу цијена рада, доводи до разлике у платама запослених, због чега је потребно извршити промјене у систему социјалне заштите .

7. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске донио је Одлуку о мјесту и датуму одржавања Редовне Скупштине Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, Одлуку о броју и саставу делегата Скупштине Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске.

Усвојен је Приједлог Финансијског извјештаја Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске за 2021. годину, као и Финансијски план за 2022. годину.

Конататовано је да ће приједлог Извјештаја о раду за 2021. годину и приједлог Програма рада за 2022. годину, бити достављени члановима Републичког одбора накнадно, након чега ће, заједно са евентуалним примједбама, приједлозима и сугестијама, бити упућени Скупштини на усвајање .

8. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, прихватио је приједлог да се у периоду од 23. – 26.06.2022. године у Теслићу одрже први спортски сусрети чланова Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске. Након што се достави понуда за одржавање спортских сусрета, биће организован састанак са свим предсједницима синдикалних организација, које изразе интересовање за учешће на спортским сусретима, на основу чега ће бити донесена и коначна одлука о организацији спортских сусрета за чланове Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске .

9. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске донио је Одлуку о промјени изгледа Логоа Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске .

Чланови Републичког одбора прихватили су приједлог за израду чланских карти и утврђивање базе података чланова Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, о којима ће расправљати и одлучивати након што се прибаве сви релевантни подаци везани за трошкове израде и одржавања .

10. Позивају се све синдикалне организације да активно учествују у раду Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије, како би се унаприједио рад Синдиката и одлуке доносиле на демократски начин у интересу чланства, а не појединаца.

11. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство. Све наше активности и активности Савеза синдиката Републике Српске, можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике Српске, www.savezsindikatars.org као и путем facebook странице.

Предсједник
Никола Црнчевић с.р.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!