Ванредна сједница Предсједништва Савеза синдиката РС – Радници морају имати плате (Видео)

Ванредна сједница Предсједништва Савеза синдиката РС - Радници морају имати плате
Ванредна сједница Предсједништва Савеза синдиката РС - Радници морају имати плате

Предсједништвo Савеза синдиката Републике Српске на ванредној сједници одржаној данас у Бањој Луци, анализирало је ситуацију због појаве вируса COVID-19 и проглашења ванредног стања у Републици Српској, те његов утицај на економију и друштво са посебним акцентом на подршку запосленима и очувању пословне активности.

Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, након анализе стања по областима и дјелатностима, констатовало је сљедеће:

 • да је ситуација у Републици Српској тешка, али не и драматична,
 • да се подржавају све мјере и препоруке, донесене од стране надлежних институција у циљу заштите живота и здравља радника и цјелокупног становништва,
 • да је обавеза свих да се донесене мјере поштују и проводе без изузетака како би се заштитило здравље и смањила могућност заразе,
 • да радници у овом тренутку показују посебну одговорност према институцијама и компанијама у којима раде на првим линијама одбране, не штедећи себе и своје здравље, показујући колико је њихов рад важан за цјелокупну заједницу,
 • да су најтеже погођене области угоститељство, туризам и саобраћај, али да у предузећима и установама гдје имамо организован синдикат и гдје су радници упознати са својим правима нема отпуштања радника и смањења плата.

У циљу заштите радних мјеста, обезбјеђивања плата радницима, те очувању пословне активности, Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске доноси сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске захтијева од свих послодаваца код којих се одвија производни процес и радници редовно обављају послове и радне задатке да се безусловно придржавају свих мјера и препорука надлежних институција и здравствених установа, како би се заштитило здравље сваког радника имајући у виду одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести, Закона о заштити на раду, Закона о раду и колективних уговора који прописују обавезу послодавцу да радницима обезбиједи сигурно радно мјесто и здраву радну средину.
  Посебну заштиту потребно је обезбиједити трудницама, мајкама са дјецом до седам година и радницима са хроночним обољењима.
  У циљу провођења мјера заштите здравља потребан је појачан инспекцијски надзор.
 1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске тражи од свих послодаваца у Републици Српској да не отпуштају раднике и да исплаћују плате у пуном износу.
 • да послодавци којима је одлуком надлежних органа власти у Републици Српској и БиХ забрањено обављање дјелатности, да заједно са синдикатом од Владе Републике Српске захтијевају доношење додатних економских мјера којима би се омогућиле погодности у циљу обезбјеђивања радницима средстава за уплату пореза и доприноса на плату за мјесец март, а да послодавац сноси трошкове нето плате, те да се размотри могућност, да уколико то предузеће и даље не буде радило, да се од априла мјесеца исплаћује накнада плате у бруто износу.
 • да послодавци који због смањења прихода, пада производње или проблема у набавци репроматеријала или пласману готових производа имају потешкоће у пословању у преговорима са синдикатом искористе све могућности прописане Законом о раду и колективним уговорима који се односе на рад од куће, компензацију прековремених сати, плаћено одсуство, коришћење годишњих одмора, прерасподјелу радног времена, скраћено радно вријеме…
 1. Да се радницима који у вријеме ванредног стања имају повећан обим посла и раде под отежаним условима рада увећа плата.
 2. Да се радницима који су заражени вирусом корона или су им рјешењем надлежних органа прописане мјере самоизолације или карантина због заразних болести исплаћује накнада плате због привремене спријечености за рад (боловања) у износу од 90% плате коју би радник остварио да је био на раду.
  У складу са Законом о здравственом осигурању првих 30 дана накнаде за боловање сноси послодавац, а преко 30 дана накнаде плате у износу од 90% сноси Фонд здравственог осигурања РС.
 1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске позива све раднике у Републици Српској да не потписују споразумне прекиде радног односа или захтјеве за неплаћено одсуство, јер на тај начин губе законом загарантована права на отпремнину, отказни рок, новчану накнаду на Заводу за запошљавање Републике Српске у случају незапослености која износи најмање 416 КМ и траје најдуже до двије године, те уплату доприноса за ПИО и здравствено осигурање.
 2. Предсједништво Свеза синдиката Републике Српске позива све чланове Синдиката да се обрате Служби за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске и гранским синдикатима уколико постоји повреда права из радног односа ( заштита на раду, најава евентуалног отпуштања радника, неисплаћивање плате…)
 3. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске захтијева од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске да на својој званичној web страници појасне и дају образложење института из Закона о раду у ванредном стању, а  који се односе на рад од куће, евидентирање радног времена, скраћено радно вријеме, кориштење годишњег одмора из предтходне године, коришћење годишњег одмора из текуће године, плаћено одсуство, институт „чекања посла“, неплаћено одсуство, технолошки и економски вишак, споразумни прекид радног односа и сл. како не би дошло до погоршане примјене обих института од стране послодаваца и радника и од Фонда здравственог осигурања Републике Српске исплати накнаде за вријеме привремене спријечености за рад са посебним акцентом на накнаду плате у случају боловања због заразних болести.
 4. У циљу реализације наведених захтјева и предложених мјера потребан је интезивиран социјални дијалог између Владе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске.

Наведени закључци послати су и на адресе Владе Републике Српске, Уније удружења послодаваца РС, Привредне коморе, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, као и синдикалним организацијама и средствима информисања.

Обраћање новинарима предсједнице ССРС Ранке Мишић


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!