У Београду одржан састанак Регионалног савјета синдиката Солидарност

У Београду одржан састанак Регионалног савјета синдиката Солидарност
У Београду одржан састанак Регионалног савјета синдиката Солидарност

У Београду је 1. априла 2022. године одржан састанак Регионалног савјета синдиката Солидарност, у организацији канцеларије за пројекте Европске конфедерације синдиката (ЕКС). На састанку су представници синдиката из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Македоније, Словеније и Црне Горе (чланице Солидарности), разматрали план рада Солидарности у периоду од 2022-2023. године. Наиме, у плану је покретање регионалне медијске платформе „Глас радника Солидарности“. Зато је важно у наредном периоду искористити нову заједничку дигиталну алатку е-билтен, како би синдикати између себе размјењивали искуства на тему борбе за заштиту и права радника, праведну транзицију и друге изазове.  На састанку је договорено да, уколико се та иксуства покажу корисним, да се информације путем дигиталног синдикалног магазина дистрибуишу чланству, али и запосленим који нису чланови синдиката.

Представици Савеза синдиката Републике Српске и Савеза самосталних синдиката БиХ на састанку су изнијели примједбе што њихове организације нису укључене у пројекте развоја дигиталног синдикализма које финансира ЕУ преко ЕКС. Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић подсјетила је присутне да је управо Савез синдиката РС један од оснивача Солидарности и зато је важно да сви синдикати његују солидарност и да радници и синдикати не смију бити кажњени због нестабилне политичке ситуациије у БиХ.

Замјеница генералног секретара Европске конфедерације синдиката Естер Линч подсјетила је присутне да су средства из Европске уније за која је аплицирала ЕКС како би помогла пројекте дигиталног синдиката у региону, по правилима ЕУ. Подстакла је синдикалце из БиХ да изнесу своје потребе и обећала да ће учинити све што може како би ЕКС исправила недостатке грантова.

На састанку је било ријечи о важности „зелене агенде“, која је неизбјежна и велики изазов за све синдикате у региону. Прелазак на циркуларну економију промијениће читаве индустријске секторе, посебно енергетику и пратеће гране засноване на екплоатацији фосилних сировина које директно загађују животну средину. Пут до зелене агенде довешће и до нових радних мјеста, али и до раста незапослености што ће бити посебно велики изазов за синдикате. Да би се такве посљедице значајно смањиле, потребно је, како су истакли учесници, притискати државе и компаније да обезбиједе услове за преквалификације и стално професионално усавршавање радника за нове секторе и нова, квалитетнија радна мјеста.

Закључено је и да постоји велика могућност да Европска конфедерација синдиката покрене онлајн платформу за петиције, која би евидентирала разне синдикалне иницијативе за доношење или измјену регулативе у интересу синдикалних чланова и потенцијално заинтересованих радника за синдикално организовање.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!