Трипартитна регионална Конференција: Колективно преговарање и колективни уговори су основ социјалног дијалога

Трипартитна регионална Конференција: Колективно преговарање и колективни уговори су основ социјалног дијалога
Трипартитна регионална Конференција: Колективно преговарање и колективни уговори су основ социјалног дијалога

Трипартитна регионална конференција у оквиру ЕСАП 2 пројекта одржава се у Будви (Црна Гора) у периоду од 5.  до 6. маја 2022. године. Учесници Конференције су представници Савеза синдиката Републике Српске, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Уније удружења послодаваца РС. У име Савеза синдиката Републике Српске, Конференцији присуствује предсједница Ранка Мишић.

Посебно важно питање економско – социјалних савјета земаља Западног Балкана је стање у области колективног преговарања земаља учесница, слабости колективног преговарања у свакој од земаља и смјернице које би могле ојачати колективно преговарање. Општи закључак Конференције је јачање капацитета економско-социјалног савјета, са посебним акцентом на преговарању и закључивању колективних уговора. Колективно преговарање и колективни уговори су основ социјалног дијалога и немају алтернативу.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!