Сваки други контролисани послодавац исплаћује плату у коверти

Сваки други контролисани послодавац исплаћује плату у коверти
Сваки други контролисани послодавац исплаћује плату у коверти

Пореска управа РС је код сваког другог послодавца пронашла неправилности код обрачуна пореза и доприноса на лична примања приликом контороле исплате плата у ковертама.

„Иако је Влада РС Законом о подстицајима у привреди РС омогућила поврат дијела доприноса, одређени број пореских обвезника не придржава се законских прописа, те исплаћује дио плате у коверти, а радника пријављује на минимални износ плате чиме чини утају пореза и доприноса,“ истичу за Мондо у Пореској управи РС.

Због тога је, како наводе, Пореска управа, приликом поменутих контрола посебан акценат ставила на оне пореске обвезнике који пријављују раднике на минималан или уједначен износ плате, те је вршена анализа односа добити одређеног обвезника И броја пријављених радника на минималну плату.

„Пореска управа РС је за десет мјесеци прошле године извршила 132 контроле пореских обвезника који су исплаћивали минимална или уједначена лична примања, те су код њих 76 утврђене неправилности код обрачуна пореза И доприноса због чега је наложено плаћање обавеза по основу доприноса у износу од 1,5 милиона КМ, а по основу пореза 387.151 марака,“ нагласили су у Управи.

Како наводе, управа ће и у наредном период наставити са овим контролама, а очекују да ће им помоћ пружити и сами радници који су пријављени на минимала, а који дио плате добијају у коверти.

„Они све то могу пријавити на бројеве телефона и електронску адресу Порске управе РС, инспектори ће по запримљеној пријавити истражити тог обвезника,“ апеловали су у Пореској.

Божана Радошевић, стручњак за економска питања у Савезу синдиката РС упозорила је да одређени послодавци већ дужи низ година злоупотребљавају најнижу плату.

„Евидентно је да постоји несразмјера између радника без квалификације и оних који се налазе у евиденцији а који примају минималну плату. Минимална плате је, иначе, заштитна категорија за неквалификоване раднике и Савез сидниката заједно са гранским синдикатима константно указује на злоупотребу најниже плате,“ истакла је Радошевићева.

Сматра да би Пореска упава требала имати надлежност контроле обрачуна износа плате, а не само утврђивања пореза и доприноса.

„Ако се подсјетимо на раније податке, које је објављивао Фонд ПИО, показало се да је пет до шест хиљада високообразованих радника пријављено на најнижу плату или неку плату која је у пар марака изнад те плате, тако да та негативна појава постоји још из ранијег периода и показало се да се у великој мјери злоупотребљава и да се радници пријављују на минималац, а да им се разлика исплаћује у коверти,“ нагласила је Радошевићева.

Напоменули су да Пореска управа РС овакве контроле ради континуирано, у оквиру својих редовних активности, али је, истичу, у другој половини прошле године већи акценат стављен на откривање пореских обвезника који исплаћују дио плате у готовом новцу, односно у коверти.

Извор: Мондо


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!