Студенти Факултета политичких наука у посјети Савезу синдиката Републике Српске

Студенти Факултета политичких наука у посјети Савезу синдиката Републике Српске
Студенти Факултета политичких наука у посјети Савезу синдиката Републике Српске

Студенти Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци – студијски програм Примјењена социологија посјетили су данас Дом синдиката. Студенте треће године првог циклуса студија интересовало је синдикално организовање радника и друштвени сукоби у сфери рада. Доц. др Анђела Пепић, иначе професор на предмету Социологија рада данас је заједно са својим студентима, разговарала о улози синдиката у пост-социјализму, односно у капиталистичким условима привређивања, као једног од кључних актера трипартитног дијалога, али и проблемима у синдикалном организовању и повјерењу радника у синдикат као механизам заштите радничких права.

Имајући у виду улогу Савеза синдиката Републике Српске у трипартитном дијалогу, као једине кровне организације која се бори за заштиту права радника у Републици Српској, било је ријечи и о начину функционисања и организовања Савеза синдиката Републике Српске и 15 гранских синдиката, који дјелују у оквиру Савеза.

Студенте је, на њихов захтјев, примио потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске за привреду Данко Ружичић и боље их упознао са улогом и функционисањем синдиката у сфери рада.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!