Statistički podaci za septembar 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu septembru 2023. godine iznosi 1.277 KM i manja je za 9,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu avgustu 2023. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec septembar 2023. godine iznosi 2.523,20 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,61%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.730,00 KM i veće su za 3,41% u odnosu na avgustovsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 971,00 KM i veće su za 0,73% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u avgustu 2023. godine.

Ukupne potrošačke cijene u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. godine veće su za 0,8%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,2%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 2,5%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,6%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,6%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,5%.
 • Prevoz – veće su za 3,0%.
 • Komunikacije – veće su za 1,2%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,9%.
 • Obrazovanje – veće su za 0,1%.
 • Restorani i hoteli – veće su 0,3%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!