Статистички подаци за септембар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу септембру 2023. године износи 1.277 КМ и мања је за 9,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу августу 2023. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец септембар 2023. године износи 2.523,20 КМ и просјечна плата је покрива са 50,61%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.730,00 КМ и веће су за 3,41% у односу на августовску плату, а најниже у грађевинарству и износе 971,00 КМ и веће су за 0,73% у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2023. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2023. године у односу на август 2023. године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 2,5%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,6%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,6%.
 • Здравство – веће су за 0,5%.
 • Превоз – веће су за 3,0%.
 • Комуникације – веће су за 1,2%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,9%.
 • Образовање – веће су за 0,1%.
 • Ресторани и хотели – веће су 0,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!