Статистички подаци за септембар 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2022. године износи 1.189 КМ и већа је за 23,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за септембар 2022. године износи 2.316,83 КМ и просјечна плата је покрива са 51,32 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Финансијске дјелатности и дјелатноси осигурања, у којима  износе 1.620,00 КМ и више су за чак 5,40% у односу на августовску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 872,00 КМ и исте су више  за само 0,46% у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2022. године у односу на август 2022. године више су за 1%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 1,7%,
 • Алкохолна пића и дуван – непромијењени,
 • Одјећа и обућа – више су за 3,7%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 1,3 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 0,6 %,
 • Здравство – непромијењене,
 • Превоз виши за 0,2 % ,
 • Комуникације – више за 0,7 %,
 • Рекреација и култура – више су за 0,4%,
 • Образовање – непромијењене,
 • Ресторани и хотели – више су за 0,2 %,
 • Остала добра и услуге – више су за 0,1 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!