Статистички подаци за октобар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу октобру 2023. године износи 1.290 КМ и већа је за 13,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу септембру 2023. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец октобар 2023. године износи 2.537,22 КМ и просјечна плата је покрива са 50,84%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.728,00 КМ и мање су за 0,12% у односу на септембарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 975,00 КМ и веће су за 0,41% у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2023. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 2,0%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
 • Здравство – веће су за 0,2%.
 • Превоз – нису се мијењале.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су 0,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!