Статистички подаци за октобар 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2022. године износи 1.198 КМ и већа је за 9,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за октобар 2022. године износи 2.355,93 КМ и просјечна плата је покрива са 50,85 %, мање него предходни мјесец када је покривеност била 51,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.582,00 КМ и више су за 1,67% у односу на септембарску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 871,00 КМ и исте су ниже за 0,11% у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године више су за 1,8%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 0,7%,
 • Алкохолна пића и дуван – више 0,2%,
 • Одјећа и обућа – више су за 1,8%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 8,8 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 0,2 %,
 • Здравство – више су за 0,2%,
 • Превоз виши за 1,5 % ,
 • Комуникације – непромијењене,
 • Рекреација и култура – више су за 0,1%,
 • Образовање – непромијењене,
 • Ресторани и хотели – више су за 0,7 %,
 • Остала добра и услуге – више су за 1,2 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!