Статистички подаци за новембар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2023. године износи 1.296 КМ и већа је за 6,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2023. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2023. године износи 2.548,57 КМ и просјечна плата је покрива са 50,85%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.707,00 КМ и мање су за 1,22% у односу на октобарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 973,00 КМ и мање су за 0,21% у односу на просјечну нето плату исплаћену у октобру 2023. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,2%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,7%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – мање су за 1,7%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – веће су за 0,1.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!