Статистички подаци за новембар 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у новембру 2021. године износи 1030,00 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у октобру 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за октобар 2021. године износи 2.015,64 КМ и просјечна плата је покрива са 51,10%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.519,00 КМ и мање су за 2,75% у односу на октобарску плату 2021. године, а најниже у дјелатности грађевинарство и износе 750,00 КМ и непромијењене су у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у октобру 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године веће су за 1,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 2,0%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – веће су за 1,1%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,7%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 1,8%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,4%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,4%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!