Статистички подаци за март 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2022. године износи 1.091 КМ и није се мијењала у односу на просјечну нето плату исплаћену у фебруару 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за март 2022. године износи 2.116,33 КМ и просјечна плата је покрива са 51,55%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијске дјелатности и дјелатности осигурања, гдје износе 1.559,00 КМ и веће су за 1,17% у односу на фебруарску плату, а најниже у дјелатности грађевинарство и износе 797,00 КМ и веће су за 1,01% у односу на просјечну нето плату исплаћену у фебруару 2022. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године веће су за 2,6%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 2,1%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 3,2%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,7%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 1,3%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 10,6%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,7%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 2,8%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!