Статистички подаци за мај 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу мају 2023. године износи 1.280 КМ и већа је за 15 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу априлу 2023. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец мај 2023. године износи 2.456,85 КМ и просјечна плата је покрива са 52 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише у сектору Вађење руда и камена, у којем износе 1.737 КМ и исте су више за 10 % у односу на мјесец април, а најниже  у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 943  КМ.

Просјечно исплаћена плата у прерађивачкојој индустрији мања је  за 17 КМ у мају него у априлу ове године, иако је просјечна плата исплаћена у Републици Српској за мјесец мај порасла за 15КМ у односу на предходни мјесец, што значи да је до повећања просјечне плате дошло повећањем плата у другим ванпривредним дјелатностима.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу мају 2023. године у односу на мјесец април  2023. године ниши је за 0,1%, а по намјени потрошње:

 • Храна и безалкохолна пића – виши за 0,1%,
 • Алкохолна пића и дуван – виши за 0,3%,
 • Одјећа и обућа – ниши је за 1,4%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,4 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,3 %,
 • Здравство – виши за 0,3 %,
 • Превоз – нижи за 2,0 % ,
 • Комуникације –ниши за 0,1 %,
 • Рекреација и култура – виши је за 0,2 %,
 • Образовање – нижи за 2,0 %,
 • Ресторани и хотели – виши за 0,6 %,
 • Остала добра и услуге – више за 0,7 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!