Статистички подаци за мај 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у мају 2019. године износи 903,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за мај 2019. године износи 1.894,39 КМ и просјечна плата је покрива са 47,67%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.385,00 КМ и нису се мијењале о односу на априлску плату, а најниже у грађевинарству и износе 623,00 КМ и мање  су за 0,32%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2019. године у односу на април 2019. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,3%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,2%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!