Статистички подаци за јун 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јуну 2023. године износи 1.284 КМ и већа је за 4 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу мају 2023. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец јун 2023. године износи 2.472,29 КМ и просјечна нето плата је покрива са 51,94%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне нето плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.683,00 КМ и веће су за 0,84% у односу на мајску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 950,00 КМ и  веће су за 0,74% у односу на мај 2023. године.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу јуну 2023. године у односу на мјесец мај  2023. године већи је за 0,1%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,1%,
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%,
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,5%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти – веће су за 0,3%,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%,
 • Здравство – веће су за 0,1%,
 • Превоз – мање су за 0,3% ,
 • Комуникације – веће су за 0,1%,
 • Рекреација и култура – нису се мијењале,
 • Образовање – веће су за 0,4%,
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,7%,
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!