Статистички подаци за јун 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2022. године износи 1.157 КМ и већа је за 52,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мају 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за јун 2022. године износи 2.248,15 КМ и просјечна плата је покрива са 51,46%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информација и комуникација, гдје износе 1.541,00 КМ и веће су за 1% у односу на мајску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 844,00 КМ и веће су за 3% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мају 2022. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2022. године у односу на мај 2022. године веће су за 1,5%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 22,6%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 2,1%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 4,9%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти – веће су за 7,3%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 8,5%.
 • Здравство – веће су за 0,6%
 • Превоз – веће су за 34,6%.
 • Комуникације – веће су за 1,0%.
 • Рекреација и култура – веће су за 8,3%.
 • Образовање – веће су за 0,1%
 • Ресторани и хотели – веће су за 10,6%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 5,4%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!