Статистички подаци за јул 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2022. године износи 1.160 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у јуну 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за јул 2022. године износи 2.272,88 КМ и просјечна плата је покрива са 51,03%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Финансијских дјелатности и дјелатности осигурања, у којима  износе 1.617,00 КМ и више су за 5,3% у односу на јунску плату, а најниже у дјелатности Грађевинарства и износе 859,00 КМ и исте су више  за 1,8% у односу на просјечну нето плату исплаћену у jуну 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2022. године у односу на јун 2022. године веће су за 0,9%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 0,9%.
 • Алкохолна пића и дуван – више су за 0,2 %.
 • Одјећа и обућа – мање су за 4,5%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 1,1 %.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 2,1 %.
 • Здравство – више су за 0,3 %.
 • Превоз – више су за 2,3 %.
 • Комуникације – непромијењене.
 • Рекреација и култура – више су за 1%.
 • Образовање – више су за 0,1%.
 • Ресторани и хотели – више су за 0,5 %.
 • Остала добра и услуге – више су за 0,8 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!