Статистички подаци за јануар 2022. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јануару 2022. године износи 1.042,00 КМ и већа је за 4,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у децембру 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за јануар 2022. године износи 2.051,73 КМ и просјечна плата је покрива са 50,79%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.521,00 КМ и веће су за 10,62% у односу на децембарску плату 2021. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 728,00 КМ и мање су за 29,11% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у децембру 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2022. године у односу на децембар 2021. године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 2,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,4%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 6,1%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,2%.
 • Комуникације – веће су за 0,4%.
 • Рекреација и култура – веће су за 1,5%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 2,7%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!