Статистички подаци за јануар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јануару  2023. године износи 1.217 КМ и иста је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу децембру 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец јануар 2023. године износи 2.404,32 КМ и просјечна плата је покрива са 50,62 %, ниже него претходни мјесец  када је покривеност била 51,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.651 КМ и исте су више за 3,64 % у односу на мјесец децембар, а најниже  у дјелатности Пословања некретнинама, гдје  износе 909 КМ и исте су мања за 14% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу децембру 2022. године у истој дјелатности.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу јануару 2023. године у односу на децембар  2022. године виши је за 0,6%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – виши за 1,3%,
 • Алкохолна пића и дуван – виши за 0,6%,
 • Одјећа и обућа – нижи за 3,4%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,4 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,8 %,
 • Здравство – виши за 0,1 %,
 • Превоз нижи за 0,7 % ,
 • Комуникације – непромијењене,
 • Рекреација и култура – виши за 0,9%,
 • Образовање – више за 0,6%,
 • Ресторани и хотели – више за 0,4 %,
 • Остала добра и услуге – више за 1,6 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!