Статистички подаци за јануар 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јануару 2021. године износи 962,00 КМ и мања је за 17,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у децембру 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за јануар 2021. године износи 1.947,23 КМ и просјечна плата је покрива са 49,40%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.452,00 КМ и мање су за 3,01% у односу на децембарску плату 2020.године, а најниже у делатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 676,00 КМ и мање су за 6,24% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у децембру 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године веће су за 0,5%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,7%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 4,7%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 1,1%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!