Статистички подаци за јануар 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јануару 2020. године износи 914,00 КМ и мања је за 25,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у децембру 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за јануар 2020. године износи 1.916,77 КМ и просјечна плата је покрива са 47,68%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.430,00 КМ и остале су на прилижно истом нивоу децембарске плате из прошле године, а најниже у грађевинарству и износе 648,00 КМ, које су, такође, остале на прилижно истом нивоу децембарске плате из прошле године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 3,0%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 5,6%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – нису се мијењале.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,4%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!