Statistički podaci za januar 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u januaru 2018. godine iznosi 825,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u decembru 2017. godine manja je za 10,00 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za januar 2018. godine iznosi 1.883,46 KM i prosječna plata je pokriva sa 43,80%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.302,00 KM i manje su za 0,61% u odnosu na platu iz decembra 2017. godine, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 557,00 KM i manje su za 5,11% u odnosu na platu isplaćenu u decembru 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u januaru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine veće su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,8%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 3,8%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 6,9%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,2%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 0,3%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,3%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!