Статистички подаци за фебруар 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у фебруару 2021. године износи 984,00 КМ и већа је за 22,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јануару 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2021. године износи 1.951,48 КМ и просјечна плата је покрива са 50,42%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.448,00 КМ и незнатно су мање у односу на јануарску плату 2021.године, а најниже у грађевинарству и износе 702,00 КМ и незнатно су мање у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у јануару 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,8%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
 • Здравство – веће су за 0,2%.
 • Превоз – веће су за 1,5%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,9%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!