Статистички подаци за децембар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу децембру 2023. године износи 1.304 КМ и већа је за 8,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу новембру 2023. године. Просјечно исплаћена нето плата у 2023.години износи 1.274 КМ и за 130 КМ или 11,4% номинално односно 4,1% реално је већа од просјечно исплаћене плате у 2022. години.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец децембар 2023. године износи 2.554,57 КМ и просјечна плата је покрива са 51,05%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Децембарске просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.766,00 КМ и веће су за 3,46% у односу на новембарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 993,00 КМ и веће су за 2,06% у односу на просјечну нето плату исплаћену у новембру 2023. године.

Најнижа просјечно исплаћена плата у 2023. години је у сектору грађевинарства и износи 952 КМ и за 115 КМ или 13,7% номинално односно 6,3% реално је већа у односу на просјечно исплаћену плату у 2022. години. У 11 привредних производних и услужних дјелатности просјечно исплаћена плата у 2023. години нижа је од просјечне нето плате исплаћене на нивоу Републике Српске и износе од 952 КМ до 1195 КМ и као такве номинално су веће од 1,8 % до 18,8% односно реално од -4,9% до 7,6%.

По дјелатностима просјечно исплаћене плате у 2022., 2023. години, те номинални и реални индекс је приказан у следећој табели:

Укупне потрошачке цијене у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 2,2%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,2%.
 • Превоз – мање су за 2,6%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,5%.

Укупне потрошачке цијене у периоду јануар-децембар 2023. године у односу на јануар-децембар 2022. године веће су за 7%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 11,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 5,4%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 4,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 12,2%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 8,4%.
 • Здравство – веће су за 2,4%.
 • Превоз – мање су за 3,1%.
 • Комуникације – веће су за 1,7%.
 • Рекреација и култура – веће су за 6,2%.
 • Образовање – веће су за 0,9%.
 • Ресторани и хотели – веће су за 6,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 11,0%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!