Статистички подаци за децембар 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу децембру 2022. године износи 1.217 КМ и већа је за 6 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу новембру 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец децембар 2022. године износи 2.381,20 КМ и просјечна плата је покрива са 51,11 %, незнатно више него претходни мјесец  када је покривеност била 51,10%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.593 КМ и исте су више за 1,01 % у односу на новембарску, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 885 КМ и исте су више за 1,14% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу новембру 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у мјесецу децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године више су за 0,4%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 1,3%,
 • Алкохолна пића и дуван – непромијењене,
 • Одјећа и обућа – нижи су за 2%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –нижи за 0,2 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 1,2 %,
 • Здравство – непромијењене %,
 • Превоз нижи за 6,4 % ,
 • Комуникације – непромијењене,
 • Рекреација и култура – више за 0,2%,
 • Образовање – непромијењене,
 • Ресторани и хотели – више су за 0,1 %,
 • Остала добра и услуге – више су за 0,8 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!