Статистички подаци за децембар 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у децембру 2020. године износи 979,00 КМ и већа је за 10,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у новембру 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за децембар 2020. године износи 1.945,83 КМ и просјечна плата је покрива са 50,31%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.497,00 КМ и веће су за 4,10% у односу на новембарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 665,00 КМ и веће су за 0,45% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у новембру 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,7%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 5,0%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 1,0%..
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!