Statistički podaci za avgust 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu avgustu 2023. godine iznosi 1.286 KM i veća je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu julu 2023. godine za 8  KM.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec avgust 2023. godine iznosi 2.505,77 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,32%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u djelatnosti informacije i komunikacije, gdje iznose 1.681,00 KM i veće su za 0,42% u odnosu na julsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 964,00 KM i manje su za 0,72% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u julu 2023. godine.

Ukupne potrošačke cijene u avgustu 2023. godine u odnosu na juli 2023. godine veće su za 1,1%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,5%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 0,5%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 1,8%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,8%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,7%.
 • Prevoz – veće su za 3,5%.
 • Komunikacije – manje su za 0,1%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,2%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su 1,3%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,7%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!