Статистички подаци за август 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу августу 2023. године износи 1.286 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу јулу 2023. године за 8  КМ.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец август 2023. године износи 2.505,77 КМ и просјечна плата је покрива са 51,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.681,00 КМ и веће су за 0,42% у односу на јулску плату, а најниже у грађевинарству и износе 964,00 КМ и мање су за 0,72% у односу на просјечну нето плату исплаћену у јулу 2023. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2023. године у односу на јули 2023. године веће су за 1,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,5%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,8%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
 • Здравство – веће су за 0,7%.
 • Превоз – веће су за 3,5%.
 • Комуникације – мање су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су 1,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!