Статистички подаци за август 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2022. године износи 1.166 КМ и већа је за 6,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у јулу 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за август 2022. године износи 2.287,90 КМ и просјечна плата је покрива са 50,96 %; мање него претходни мјесец, када је просјечна плата покривала  51,03% синдикалне потрошачке корпе. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.571,00 КМ и више су за 0,45% у односу на јулску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 868,00 КМ и исте су више  за 1,05% у односу на просјечну нето плату исплаћену у jулу 2022. године у истој дјелатности.

Укупне потрошачке цијене у августу 2022. године у односу на јул 2022. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – више су за 1,4%,
 • Алкохолна пића и дуван – ниже за 0,1 %,
 • Одјећа и обућа – више су за 0,5%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 3 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 2,1 %,
 • Здравство – више су за 0,2 %,
 • Превоз нижи је за 4,1 %,
 • Комуникације – непромијењене,
 • Рекреација и култура – више су за 0,4%,
 • Образовање – непромијењене,
 • Ресторани и хотели – више су за 0,4 %,
 • Остала добра и услуге – више су за 1,1 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!