Статистички подаци за април 2024. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу априлу 2024. године износи 1.400 КМ и већа је за 6,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2024. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец април 2024. године износи 2.613,11 КМ и просјечна нето плата је покрива са 53,58%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.806,00 КМ и мање су за 2,6% у односу на мартовску плату 2024. године, а најниже у грађевинарству и износе 1.107,00 КМ и веће су за 0,9% у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2024. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2024. године у односу на март 2024. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 0,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,5%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 1,1%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 0,3%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!