Статистички подаци за април 2022. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2022. године износи 1.094 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2022. године.

Синдикална потрошачка корпа за април 2022. године износи 2.156,53 КМ и просјечна плата је покрива са 50,73%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.564,00 КМ и веће су за 1,16% у односу на мартовску плату, а најниже у дјелатности грађевинарство и износе 802,00 КМ и веће су за 0,63% у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2022. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2022. године у односу на март 2022. године веће су за 1,6%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 5,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – веће су за 1,8%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 7,4%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,5%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 3,5%.
 • Комуникације – веће су за 0,7%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,7%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,7%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!