Статистички подаци за април 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у априлу 2021. године износи 978,00 КМ и остала је непромијењена у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у марту 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за април 2021. године износи 1.929,68 КМ и просјечна плата је покрива са 50,68%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.475,00 КМ и мање су за 1,99% у односу на мартовску  плату 2021.године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 693,00 КМ и мање су за 8,45% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у марту 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2021. године у односу на март 2021. године мање су за 0,7%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 2,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 8,2%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,9%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,5%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,2%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!