Socijalni partneri nastavljaju pregovore o povećanju najniže plate

Socijalni partneri nastavljaju pregovore o povećanju najniže plate
Socijalni partneri nastavljaju pregovore o povećanju najniže plate

Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, na kojoj će biti nastavljeni razgovori o povećanju najniže plate, biće održana sutra (29. jul 2022. godine), sa početkom u 13.00 časova. Statistički podaci o makroekonomskim kretanjima u Republici Srpskoj, koji su zatraženi na prošloj sjednici, dostavljeni su Savezu sindikata Republike Srpske. Pomenute podatke, konkretno o inflaciji, BDP-u, cijenama i prosječnim platama, analizirali su u Ministarstvu finansija Republike Srpske. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, uoči sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta poručuje da su proslijeđeni statistički pokazatelji urađeni bez ikakve analize i da nije ispoštovan dogovor sa prethodne sjednice.

„Sve je šturo urađeno, nema nikakve analize. Sve te podatke smo i do sada imali ispred sebe. Svi oni idu u prilog tome da treba doći do povećanja najniže plate“, kaže Ranka Mišić.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta biće održana u prostorijama Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!