Сједницa Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, 19.08.2020. године

Сједницa Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, 24.08.2020. године
Сједницa Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, 24.08.2020. године

У Дому синдиката, у Бањој Луци, је дана 19.08.2020. године, одржана сједницa Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске. Сједници је присуствовало 14 чланова Републичког одбора и то:

– Никола Црнчевић, предсједник СО Универзитетски клинички центар Републике Српске, Бања Лука;
– др Лела Сандић, предсједница СО Дом здравља Бања Лука, Бања Лука;
– Дивна Ђорђић, предсједница СО Болница Градишка, Градишка;
– Сојка Дражић, предсједница СО Болница Приједор, Приједор;
– Ирена Ратковић, предсједница СО Дом здравља Приједор, Приједор;
– Младен Гостић, предсједник СО Болница Добој, Добој;
– Горан Обреновић, представник из СО Психијатријска болница Соколац, Соколац;
– Зоран Милутиновић, представник из СО Болница Зворник, Зворник;
– Гордана Ромовић, предсједница СО Болница Требиње, Требиње;
– Горан Симеуновић, предсједник СО Дом здарваља Невесиње, Невесиње;
– Веселко Вуковић, предсједник СО Болница Фоча, Фоча;
– др Милка Капуран, предсједница СО Дом здравља Рогатица, Рогатица;
– Радиша Илић, предсједник СО Болница Бијељина, Бијељина и
– Жељко Лазић, предсједник СО Дом здравља Братунац, Братунац.

Сједници су присуствовали Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске и Горан Станковић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.

Сједницом је предсједавао Никола Црнчевић, који је, на основу Одлуке предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, одређен за замјеника предсједника у одсуству током привремене спречености за рад због болести.

На сједници се расправљало о тренутном стању у Синдикату здравства и социјалне заштите Републике Српске, стању у синдикалним организацијама по регијама, продужењу важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства, које је потписало Министартсво здравља и Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске, као и плану активности за наредни период, са посебним акцентом на побољшање информисаности чланова Синдиката и рад на унапређењу положаја радника запослених у здравству и социјалној заштити.

У циљу унапређења рада Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске и побољшања положаја радника запослених у здравству и социјалној заштити, Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске донио је сљедеће:

ЗАКЉУЧКЕ

1. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске дао је пуну подршку Николи Црнчевићу, који је Одлуком предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске одређен за замјеника предсједника у одсуству током привремене спречености за рад због болести.
Сви чланови Републичког одбора ће дати свој пуни допринос у раду овог Синдиката, у циљу очувања и јачања јединства, бројности и рада на унапређењу положаја радника запослених у здравству и социјалној заштити.

2. Због тренутне ситуације у здравству и чињенице да здравствени радници већ мјесецима, од почетка пандемије, своје радне задатке обављају у ванредним условима, без иједног слободног дана, без дана боловања, улажу надљудске напоре и свакодневно се излажу ризику, те носе терет велике одговорности у циљу очувања здравственог система Републике Српске и здравља грађана, чланови Републичког одбора, који представљају запослене у здравству, траже да се отпочну преговори о повећању плата радника запослених у здравству са представницима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и представницима Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Задужује се Никола Црнчевић да до 01.09.2020. године, формира Преговарачки тим, изврши темељну припрему и упути позив за преговоре министру здравља и социјалне заштите Републике Српске и директору Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

3. Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске прихватио је информацију о Споразуму о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства Републике Српске, до 2. септембра 2021. године.
Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске је једини потписник Посебног колективног уговора и овог Споразума са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, чиме су, на овај начин, сачувана права радника, а посебно увећање платe по основу рада ноћу, прековременог рада и отежаних услова рада, увећање годишњег одмора, накнадa трошкова превоза, исплата отпремнине приликом одласка у пензију, накнадa у случају рођења дјетета, помоћ у случају смрти члана породице, јубиларне награде и др.

4. Након анализе стања у синдикалним организацијама по регијама, Републички одбор резимирао је кључне проблеме радника запослених у здравству и социјаној заштити:
– кашњење исплате плата у појединим установама;
– исплата умањених плата у појединим установама;
– обрачун и исплата најниже плате;
– уплата доприноса;
– накнада за боловање;
– исплата накнаде за трошкове превоза;
– плаћање рада у смјенама;
– прековремени рад.

5. На захтјев синдикалних организација које дјелују у саставу Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, Савез синдиката Републике Српске упутио је допис Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Републичком штабу за ванредне ситуације, у циљу рјешавања питања да се не умањује плата здравственим радницима за вријеме привремене спречености за рад јер су на радном мјесту били у контакту са позитивним пацијентом и сами се заразили или су били у контакту са колегом који је позитиван на COVID 19 и заражен на радном мјесту, те послани у изолацију.
Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске захтјева од Владе Републике Српске увећање плате до 20% за раднике који раде у Covid болницама, цјенећи ризик и одговорност којима су свакодневно изложени.

6. Због боље комуникације и протока информација биће одржани састанци по регијама, којима ће присуствовати сви предсједници синдикалних организација из области здравства и социјалне заштите, у циљу размјене информација о тренутном стању и начину рјешавања евентуалних проблема чланова Синдиката.
Задужује се Никола Црнчевић да до 01.09.2020. године, одржи on-line, путем ZOOM апликације, сједницу Републичког одбора, након које ће достави план обиласка терена по регијама.
Извршни секретари, повјереници и правници Савеза синдиката Републике Српске ће пружити сву неопходну помоћ Николи Црнчевићу и члановима Републичког одбора у реализацији овог закључка.
Све синдикалне организације које имају проблеме или нејасноће у свом раду могу се за помоћ обратити Николи Црнчевићу и стручним служабама Савеза синдиката Републике Српске. Свима су достављене контакт адресе стручних служби на терену.

7. Задужује се Никола Црнчевић да о овим закључцима информише Миленка Гранулића, предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске.

8. О свим донесеним закључцима потребно је упознати чланство.

Све активности Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске могу се пратити на web сајту и фејсбук страници Савеза синдиката Републике Српске (www.savezsindikatars.org)

Закључци РО Синдиката здравства и социјалне заштите РС, 19.08.2020. године (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!