Сједница Економско – социјалног савјета Републике Српске у 12,00 часова

Сједница Економско - социјалног савјета Републике Српске у 12,00 часова
Сједница Економско - социјалног савјета Републике Српске у 12,00 часова

Данас, 20. децембра 2021. године на захтјев Савеза синдиката Републике Српске биће одржана сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске.

Сједница почиње у 12,00 часова у просторијама Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Главна тачка дневног реда је утврђивање износа најниже плате за 2022. годину у складу са чланом 127. Закона о раду Републике Српске.

Ово је посљедњи покушај да социјални партнери, односно Унија удружења послодаваца Републике Српске, прихвати важност утврђивања износа најниже плате у Републици Српској и уважи захтјев Савеза синдиката Републике Српске који је аргументован, тачан и цијенимо прихватљив за обе стране и Владу Републике Српске и послодавце.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!