Синдикална потрошачка корпа за октобар 2018. године 1889,86 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у октобру 2018. године, коштала је 1889,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 884,00 КМ, покривала  са свега 46,78 одсто.

Највише просјечне нето плате у октобру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.359,00  КМ и биле су мање  за 4,36 одсто у односу на септембарску  плату, а најниже у области туризма и угоститељства, 594,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у октобру 2018 године примили су радници  у административним и помоћним услужним дјелатностима и грађевинарству 609,00 КМ, као и запослени у области умјетности, забаве и рекреације, чија је плата износила 620,00 КМ.

Просјечна исплаћена октобарска нето плата  радника у трговини износила је 672,00 КМ, у дјелатности саобраћаја и складиштења 680,00 КМ, те у области пословања некретнинама 693,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у октобру ове године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 31,43 одсто до 36,67 одсто. Укупне потрошачке цијене у октобру у односу на септембар  2018. године,  због преласка са љетњег на зимски режим обрачуна цијене електричне енергије, повећане су за 1,3 одсто.

У октобру ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 691,15КМ, за становање и комуналне услуге 582,65 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 105,20 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 138,55КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да је у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  да је неопходно повећање плата и побољшање животног стандарда свих радника.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!