Синдикална потрошачка корпа за март 2018. године 1894,34 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у марту 2018. године, коштала је 1894,34 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата  у износу од 840,00 КМ, покривала  са свега 44,34 одсто.

Просјечна, исплаћена нето плата у марту ове године била је мања за 1,00 КМ у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2018. године.

Највише просјечне нето плате у марту исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.363,00  КМ и биле су веће за 0,66 одсто у односу на фебруарску плату,  а најниже у  грађевинарству, 551,00 КМ и мање су за 2,13 одсто у односу на плате исплаћене у фебруару 2018.  године.

Ниске просјечне нето плате у марту 2018 године примили су  и радници у области туризма и угоститељства 557,00 КМ,   затим радници  у  административним и помоћним услужним дјелатностима 569,00 КМ.

Просјечна мартовска  плата запослених  области умјетности, забаве и рекреације износила је 579,00 КМ, у трговини  604,00,00 КМ, у дјелатности пословања некретнинама  619,00 КМ, затим у области саобраћаја и складиштења 629,00 КМ, те у прерађивачкој индустрији 641,00 КМ.

Наведене просјечне плате исплаћене у марту ове године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,09 одсто до 33,84 одсто. Укупне потрошачке цијене у марту  2018. године у односу на фебруарске, биле су веће за 0,4 одсто, а навише је поскупила одјећа и обућа, за  2,4 одсто.

Највише новца породице у Републици Српској у марту,   трошиле су за набавку прехране 699,17 КМ,  за становање и комуналне услуге коштале су 581,32 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства  требало издвојити 105,05 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 137,65   КМ, хигијена и њега здравља 88,54 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да  у Републици Српској  због сталног раста цијена роба и услуга, животни стандард радника и њихових породица у опадању, због чега је потребно хитно потписивање Општег и гранских колективних уговора те повећање плата   свим запосленим.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!