Синдикална потрошачка корпа за јануар 2019. године 1893,84 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у јануару 2019. године, коштала је 1893,84 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 887,00 КМ, покривала  са свега 46,84 одсто.

Највише просјечне нето плате у јануару исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1375,00  КМ и биле су мање  за 2,69 одсто у односу на децембарску  плату, а најниже у умјетности, забави и рекреацији,  599,00 КМ и биле су мање за 1,96 одсто у поређењу са платом  из децембра 2018. године.

Ниске просјечне нето плате у јануару 2019. године примили су радници у угоститељству 618,00 КМ, као и  запослени у административним помоћним и услужним дјелатностима 624,00 КМ, те радници  у грађевинарству 632,00 КМ.

Просјечна исплаћена јануарска  нето плата  радника у трговини износила је 653,00 КМ, те у дјелатности саобраћаја и складиштења 671,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у јануару 2018. године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 31,63 одсто до 35,43 одсто.

Укупне потрошачке цијене у децембру прошле, у поређењу са цијенама из јануара ове  2019. године, биле су веће за 0,2 одсто, а највише су поскупила алкохолна пића 2,8 одсто, те храна и безалкохолна пића 1,5 одсто.

У јануару ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 698,66 КМ, за становање и комуналне услуге 583,45 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 105,95 КМ.  Одјећа и обућа  коштала је 133,20 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,35 КМ.

Из наведених података јасно је у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!