Синдикална потрошачка корпа за јануар 2018. године 1883,46КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у јануару  2018. године, коштала је 1883,46 КМ.  Просјечна исплаћена нето плата за  јануар у износу од 825,00 КМ,која је била мања за 10,00 КМ од децембарске, покривала трошкове синдикалне потрошачке корпе са свега 43,80 одсто.

Највише просјечне нето плате у јануару  исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.302,00  КМ и биле су мање за 0,61 одсто у односу на децембарску плату,  а најниже у  дјелатности туризма и угоститељства 557,00 КМ, и биле су мање за 5,11 одсто у односу на исплаћену плату у децембру 2017. године.

Ниске просјечне нето плате у јануару 2018 године примили су  и радници у  административним и помоћним услужним дјелатностима 558,00 КМ,  у грађевинарству 560,00 КМ,   затим запослени  у дјелатности умјетности, забаве и рекреације 569,00 КМ,  као и радници у трговини 595,00 КМ.

Просјечна јануарска  нето плата запослених  у дјелатности пословања некретнинама износила је  625,00 КМ, затим у области саобраћаја и складиштења 628,00 КМ, те у прерађивачкој индустрији 661,00 КМ.

Наведене просјечне плате исплаћене у јануару ове године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,57  одсто до 35,09 одсто. Укупне потрошачке цијене у јануару  2018. године у односу на децембар 2017. године, биле су веће за 0,2 одсто.

Највише новца породице у Републици Српској у јануару   ове године,    трошиле су за набавку прехране 695,83 КМ,  за становање и комуналне услуге коштале су 581,32 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства  требало издвојити 105,42 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 135,75   КМ, хигијена и њега здравља 88,36 КМ, превоз 194,4 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да  у Републици Српској најнижи животни стандард имају радници у привреди, из чега је сасвим јасно да је императив времена у коме живимо потписивање Општег и гранских колективних уговора те повећање плата овим и  свим осталим радницима у Републици Српској.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!