Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2019. године 1902,07 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у фебруару 2019. године, коштала је 1902,07 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 896,00 КМ, покривала са свега 47,11 одсто.

Највише просјечне нето плате у фебруару исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1378,00 КМ и биле су веће за 0,22 одсто у односу на јануарску  плату, а најниже у грађевинарству, 617,00 КМ и мање су за 2,37 одсто од просјечне нето плате исплаћене у јануару ове године у Српској.

Ниске просјечне нето плате у фебруару 2019. године примили су запослени у области умјетности, забаве и рекреације, 640,00 КМ, затим радници у угоститељству, 643,00 КМ, те запослени у административним помоћним и услужним дјелатностима, 678,00 КМ.

Просјечна исплаћена фебруарска нето плата радника у дјелатности саобраћаја и складиштења износила је 683,00 КМ, те запослених у трговини, 688,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у фебруару 2019. године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 32,44 одсто до 36,17 одсто.

Укупне потрошачке цијене у фебруару у поређењу са цијенама из јануара 2019. године, биле су веће за 0,5 одсто, а највише је поскупила храна и безалкохолна пића, за 1,7 одсто.

У фебруару ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 706,42 КМ, за становање и комуналне услуге 583,45 КМ, те за текуће одржавање домаћинства 105,35 КМ. Одјећа и обућа коштала је 133,20 КМ, хигијена и њега здравља 89,77 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,35 КМ.

Из наведених података јасно је да је у Републици Српској потребно што прије потписати Општи и гранске колективне уговоре, те повећати плате и побољшати животни стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!