Синдикална потрошачка корпа за август 2018. године 1869,83 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у августу 2018. године, коштала је 1869,83 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата  у износу од 852,00 КМ, покривала  са свега 45,57 одсто.

Највише просјечне нето плате у августу исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.444,00  КМ и биле су веће за 6,88 одсто у односу на јулску плату, а најниже у угоститељству 548,00 КМ и мање су за 0,36 одсто од просјечне нето плате  исплаћене у јулу 2018. године.

Ниске просјечне нето плате у августу 2018 године примили су запослени  у грађевинарству 570,00 КМ, у административним и помоћним услужним дјелатностима 571,00 КМ, затим   у области умјетности забаве и рекреације 580,00 КМ.

Просјечна августовска  нето  плата запослених   у дјелатности пословања некретнинама  износила је  607,00 КМ,  у трговини 621,00 КМ у области саобраћаја и складиштења 637,00 КМ, те у прерађивачкој индустрији 670,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у августу ове године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,31 одсто до 35,83 одсто. Укупне потрошачке цијене у августу  2018. године у односу на јули нису се мијењале.

Највише новца породице у Републици Српској у августу ове године   трошиле су за набавку прехране 691,50 КМ,  за становање и комуналне услуге коштале су 568,87 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства  требало издвојити 105,25 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 131,90 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да је   у Републици Српској  крајње вријеме да се потпишу Општи и грански колективни уговори, те да  повећање плата и побољаше животног стандарда свим радницима буде сталан процес. То би ублажило  миграцију школоване и радно-способне радне снаге која све више одлази на рад у иностранство.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!