Седма сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци

Седма сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци
Седма сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци

На Седмој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 1.6.2023. године у Требињу, расправљало се о тренутним активностима Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, са посебним акцентом на стање у синдикалним организацијама, редовност исплате плата у пуном износу, примјени колективних уговора, преговорима у вези повећања плата на нивоу предузећа, немогућности остваривања здравствене заштите, подношењу тужби и кривичних пријава против одговорних лица која не исплаћују плате у потпуности и дјелимично, те организовању спортско-рекреативних сусрета чланова Синдиката.

Након расправе, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

1. Након поднесених информација од стране Предсједника и чланова Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, констатовано је сљедеће:
-Да се уговорена цијена рада на нивоу ЈПШ „Шуме Републике Српске“а.д.Соколац, у износу од 175,00 КМ , коју је потписала Јединствена удружена синдикална организација ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац са директором , не примјењује у свим организационим дијеловима предузећа.
-Да у појединим шумским газдинствима имамо нередовну исплату плата и да плате касне.
-Да су поједини директори шумских газдинстава, самоиницијативно, без сагласности предсједника синдикалних организација, смањили уговорену цијену рада, због чега радници имају умањене плате.
-Да због неуплаћених доприноса, радници запослени у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, не могу овјерити здравствене књижице и остварити здравствену заштиту, те плаћају услуге које им пружају здравствене установе.

2. У циљу заштите права радника – чланова Синдиката, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, предузеће сљедеће мјере и активности:
– У координацији између предсједника синдикалне организације и правника у Служби за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске, за све неуплаћене плате које се дугују према радницима, Савез синдиката Републике Српске ће за сваког радника – члана Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, припремити приједлоге Рјешења о извршењу, путем платних листа које имају снагу извршне исправе.
– За разлику дјелимично исплаћених плата која је уређена без сагласности предсједника синдикалних организација (разлика између цијене рада која је уговорена на нивоу Јавног предузећа и исплаћене на нивоу газдинства), за сваког члана Синдиката, уз његову сагласност, биће припремљена и састављена тужба надлежном суду и обезбијеђено бесплатно заступање на суду.
– Право на бесплатну правну помоћ од стране Савеза синдиката Републике Српске, имаће сви чланови Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, нови чланови уз измирене чланарине за посљедња три мјесеца, а чланови жутог синдиката уз измирене чланарине за посљедњих шест мјесеци и активно укључење у рад синдиката.
– Правници у Служби за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске ће моћи пружити правну помоћ искључиво уз претходно достављен списак или сагласност предсједника Синдикалне организације.
– На позив предсједника Синдикалне организације и гранског синдиката, правници ће, по потреби, директно долазити у предузеће.

3. Против одговорних лица, која нису исплаћивала плате у потпуности или су самоиницијативно умањили цијену рада, биће поднесене кривичне пријаве. Кривичне пријаве биће припремљене од Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске, а подносиће се након консултација предсједника синдикалних организација и Гранског синдиката.

4. Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске ће одмах, након сједнице Републичког одбора, упутити захтјев Управи и директору Јавног предузећа, надлежним институцијама и Влади Републике Српске, да се свим радницима омогући овјера здравствених књижица и здравствена заштита у свим предузећима у којима нису уплаћени доприноси на обавезне видове осигурања, те да се убудуће доприноси редовно уплаћују.

5. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, које се односе на повећање најниже плате и осталих плата, законодавне активности, захтјеве упућене социјалним партнерима поводом обиљежавања 1.маја – Међународног празника рада, наставку реализације активности на уређењу Новог система плата у Републици Српској, те одржаним састанцима представника Савеза синдиката Републике Српске са ресорним министрима.

6. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, дао је пуну подршку Синдикалној организацији СХП „Целекс“ а.д. Бања Лука, у вези закључивања новог Колективног уговора на нивоу предузећа, те у вези захтјева упућених Влади Републике Српске за признавање раније стечених стручних квалификација (КВ, ВКВ).

7. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, донио је одлуку о организовању спортско-рекреативних сусрета синдикалних организација у области шумарства, прераде дрвета и папира.
Усаглашен је и договорен приједлог активности који се односи на сљедеће:
– Да се до краја јула 2023.године, одрже спортско-рекреативни сусрети (игре) на нивоу синдикалне организације.
– Да се сваком члану синдиката омогући учешће на такмичењима.
– Одређене су такмичарске дисциплине за жене и мушкарце.
– Екипе које остваре најбоље резултате, биће кандидоване на регионалном и републичком такмичењу.
– Синдикалним организацијама, којима је потребна било каква врста помоћи, могу се обратити Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, који ће, у складу са својим могућностима, пружити потребну помоћ.
– Свим синдикалним организацијама биће достављено детаљно упутство у вези организовања спортско- рекреативних сусрета.
– Након одржаних сусрета на нивоу синдикалних организација, биће формиран Организациони одбор за организовање игара на регионалном и републичком такмичењу.

8. Извршни секретари и повјереници, дужни су у све синдикалне организације, доставити бенефите и повољности које је уговорио Савез синдиката Републике Српске за чланове нашег синдиката , а предсједници синдикалних организација, упознати чланство.

9. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

10. Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике Српске, www.savezsindikatars.org

ЗАКЉУЧЦИ -ПДФ


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!