Седма сједница Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС

Седма сједница Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС
Седма сједница Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС

На Седмој сједници Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, одржаној 18.02.2021.године, у Бањој Луци, донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ 

 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, која се односи на доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду, раду Радне групе за измјену и допуну Закона о раду, те доношењу Стратегије заштите на раду у Републици Српској.
 2. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је информацију о активностима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, између двије сједнице и констатовао сљедеће:
 • да су између двије сједнице Републичког одбора, Синдикату локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, приступиле три нове синдикалне организације (Општина Братунац, Пореска управа РС и Туристичка организација Града Бањалука) које су уредно регистроване код Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Пореске управе РС.
 • да је због лажног представљања међу чланством и обмањивања Владе Републике Српске, надлежних министарстава и јавности од стране Синдиката управе Републике Српске, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске поднио је захтјев за преиспитивање репрезентативности Синдиката управе Републике Српске, како би се утврдио тачан број чланова које представљају, с обзиром да им је репрезентативност утврђена 2010. године, када је у овим областима дјеловао само један Синдикат.
 • да ће се наставити активности и преговори са релевантним институцијама о положају ватрогасаца у Републици Српској, имајући у виду специфичност њиховог посла и различит положај по локалним заједницама у којима су запослени.
 • да је свим члановима Синдиката и синдикалним организацијама пружен сваки вид помоћи у остваривању Законом утврђених права.
 1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да у области локалне самоуправе, управе и јавних служби за вријеме пандемије вируса Covid-19 није било злоупотребе права радника регулисаних Законом и Колективним уговорима, која се односе на исплату плата и осталих примања нити отпуштања радника, те да су предузете све мјере у циљу заштите здравља радника у складу са мјерама и препорукама надлежних републичких и здравствених институција.
 1. Прихваћена је информација о активностима везаним за одржане састанке предсједника Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС са сарадницима, уз присуство предсједнице Савеза синдиката РС, са градоначелницима Бања Луке, Приједора, Требиња, Бијељине, Источног Сарајева и начелником Општине Пале у вези права запослених у овим управама, након одржаних локалних избора, као и у вези отпочињања преговора за закључивање нових појединачних колективних уговора на нивоу ових локалних заједница.
  Договорено је и да се предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС позива на сједнице Савеза општина и градова Републике Српске, када су на дневном реду питања која се односе на економско-социјални положај запослених у локалним заједницама.
 1. Прихваћена је информација на активностима у вези преговора око закључивања новог Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе, измјена и допуна Закона о локалној самоуправи, те измјена и допуна Закона о државним службеницима.
 2. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, донио је Одлуку и упутство о одржавању редовних избора у Синдикату локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, који ће бити достављени у све синдикалне организације.
 3. Позивају се све синдикалне организације да активно учествују у раду Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије, како би се унаприједио рад Синдиката и одлуке доносиле на демократски начин у интересу чланства, а не појединаца.
 4. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

Све наше активности и активности Савеза синдиката РС, можете пратити путем веб странице Савеза синдиката РС,   www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!