Savez sindikata Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja i rada

Savez sindikata Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja i rada
Savez sindikata Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja i rada

Savez sindikata Republike Srpske osnovan je davne 1992. godine, u ratnim uslovima, kao istinski zaštitnik radnika u Republici Srpskoj. Kako je stasavala i rasla Republika Srpska, tako je stasavao i rastao Savez sindikata Republike Srpske, mijenjajući se i transformišući se na način da odgovori svim izazovima, kojih je bilo na pretek, a samo s jednim ciljem, da zaštiti radnika u Republici Srpskoj. Taj posao nikad nije bio lak. Bilo je uspona i padova, ali Savez sindikata Republike Srpske 30 godina štiti interese radnika Republike Srpske, radnika, naših članova.

Savez sindikata Republike Srpske predstavlja jedinu, većinsku, reprezentativu sindikalnu organizaciju, a gransko organizovanje i djelovanje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske naša je temeljna reforma.  15  granskih sindikata – pet sindikata budžetskih i fondovskih korisnika i 10 granskih sindikata koji zastupaju zaposlene u privredi, koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, su reprezentativne, većinske organizacije radnika, grana i djelatnosti.

Savez sindikata Republike Srpske je, uprkos mnogim izazovima, tokom proteklih 30 godina postao zrela i temeljito transformisana organizacija, moderna organizacija po mjeri radnika.

Savez sindikata Republike Srpske će 30 godina postojanja i rada obilježiti 25. avgusta 2022. godine, u Banskom dvoru, u Banjaluci.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!