Sastanak u preduzeću „Jelšingrad Livar livnica čelika“ a.d. Banja Luka

Sastanak u preduzeću "Jelšingrad Livar livnica čelika" a.d. Banja Luka
Sastanak u preduzeću "Jelšingrad Livar livnica čelika" a.d. Banja Luka

U preduzeću „Jelšingrad Livar livnica čelika“ a.d. Banja Luka u petak (2. februara 2024. godine) održan je sastanak predstavnika Sindikalne organizacije sa generalnim direktorom preduzeća. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju i budućnosti preduzeća, sa akcentom na obezbjeđenje naloga za proizvodnju i prava zaposlenih.

Generalni direktor ovog preduzeća Tomo Vujanović detaljno je informisao prisutne o trenutnom stanju u preduzeću i istakao da ima dovoljno potpisanih naloga za proizvodnju i da očekuje nove naloge, koji omogućavaju uposlenost svih kapaciteta i zaposlenih radnika. Na osnovu izvršenja potpisanih ugovora obezbijedili bi se i uslovi za povećane zarade i redovno servisiranje tekućih obaveza, kao i dijela obaveza iz predhodnih godina.

Sastanku su prisustvovali Zoran Ilić, predsjednik Sindikalne organizacije ovog preduzeća, Radenko Smiljanić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Tane Peulić, sekretar granskog sindikata i Tomo Vujanović, generalni direktor preduzeća „Jelšingrad Livar livnica čelika“ a.d. Banja Luka.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!