На расправи су изнесене бројне чињенице које говоре да је постојећи Закон о раду РС непроводив

На расправи су изнесене бројне чињенице које говоре да је постојећи Закон о раду РС непроводив

На расправи су изнесене бројне чињенице које говоре да је постојећи Закон о раду РС непроводив