Суштински проблем који је истакнут од стране Савеза синдиката РС је немогућност потписивања колективних уговора

Суштински проблем који је истакнут од стране Савеза синдиката РС је немогућност потписивања колективних уговора

Суштински проблем који је истакнут од стране Савеза синдиката РС је немогућност потписивања колективних уговора